Hjelpeside til registreringsportal

Velkommen til registreringsportalen til Arna SLK. I klubben vår administrerer du medlemskapet ditt via denne portalen.

I Registreringsportalen melder du på svømmere på aktiviteter, registrerer dugnad og betaler medlemskap og treningsavgift. Portalen gir deg en oversikt over aktiviteter og dugnad du har meldt deg på.

De viktigste aktivitetene er å velge medlemskap og påmelding til treningsgrupper.

 • Medlemsavgift for Arna SLK er 250kr og betales en gang i året. Denne sendes ut via idrettsforbundet sine systemer.
 • Treningsavgift betales per sesong (6mnd) og verierer etter hvilken gruppe man melder seg på. Treningsavgiften reflekterer antall treninger man har tilbud om i sesongen
 • I tillegg legger vi ut egenbetalinger for deltakelse på reisestevner som egne aktiviteter.

NB! For deltakelse i svømmegrupper og på reisestevner har vi krav om dugnad. For å en kunne gi svømmerne et tilbud om svømmestevner reiser er vi avhengige av at alle i klubben deltar på disse aktivitetene.

Dugnad blir registrert vha et poengsystem og gjelder for en sesong av gangen):

 • 1 poeng = En aktivitet som krever liten innsats (Feks kakebaking til et stevne eller litt innsats på klubbcup)
 • 2 poeng = En aktivitet som krever noen timer en ettermiddag eller morgen
 • 3 poeng = En aktivitet som krever mer enn 4 timer ( større svømmestevner)
 • Full dugnadskvote = En aktivitet som pågår hele sesongen (dommer, styremedlem etc)

 

Antall dugnadspoeng for en sesong varier litt etter antall aktiviteter som er planlagt for sesongen, og ligger mellom 5 og 8 poeng per sesong.

Antall dugnadspoeng er likt for alle svømmefamilier, men vi ønsker selvsagt at de gruppene som får mest tilbud, BS, K1, K2, K3, K4 bidrar mer enn det som er satt opp som minstekrav.

Man får ikke dobbel dugnadskvote selv om man har flere barn registrert i klubben.

 

 

Overordnet fremgangsmåte

Her er en overordnet beskrivelse av stegene som er nødvendig for å registrere en svømmer for en sesong.  

(Beskrivelsen forutsetter at du allerede har registrerte deg som bruker på medlem.arnaslk.no).

 1. Logg inn med brukernavn og passord på medlem.arnaslk.no
 2. Registrer dugnad tilsvarende kravet for denne sesongen. Alle dugnadsoppgavene har dato tilknyttet for dag dugnaden skal utføres. (Dersom du ikke har valgt dugnadsoppgaver kan du ikke velge aktiviteter som krever dugnad)
  1. Legg inn navn på den som skal utføre dugnaden i kommentarfeltet (dersom det ikke er deg selv)
 3. Godkjenn de valgte dugnadsoppgavene. Du kan ikke slette dugnadsoppgaver etter at de er godkjent
 4. Registrer medlemsavgift. Alle svømmere og andre medlemmer (støttemedlemmer, styremedlemmer og dommere) må betale medlemsavgift. Medlemsavgiften betales bare en gang i året.
  1. Velg medlem som avgiften gjelder for. Eventuelt opprett et nytt medlem.
 5. Registrer treningsavgift for svømmegruppe. Alle svømmere som er med i en svømmegruppe, må betale treningsavgift for sesongen.
  1. Registrer medlem som treningsavgiften gjelder for.
 6. Betal for de påmeldte aktivitetene.

Betaling skjer via en sikker betalingsløsning som heter  bambora. Her kan du betale med kreditt eller debit kort.

 1. Gå tilbake til brukersiden din på medlem.arnaslk.no. Verifiser at betalingen er verifisert og at den listes under dine betalinger.

 

 

Utskrift