Personvern

Retningslinjer for personopplysninger

1. Generelt

Arna Svømme- og Livredningsklubb trenger å registrere personopplysninger om medlemmer for å kunne registrere og dokumentere medlemskap til Norges idrettsforbund. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon til medlemmen for utsendelse av informasjon til medlemmer og foreldre. Kun ansatte, eller personer med verv i svømmeklubben vil ha tilgang til personopplysningene.

2 - Personopplysninger
Personopplysninger vi etterspør ved registrering er:
Navn;
Fødselsdato;
Kjønn;
Mobilnummer;
E-post og postadresse;
Foreldre som utfør registeringer for sitt barn må legge inn Navn, kjønn og fødselsdato for barnet i tillegg.

Personopplysningene vil bli lagret elektronisk i vår database. Tilgang til dataene reguleres ved tilgangskontroll på enkeltbrukernivå.


3 – Utlevering til tredjeparter
Vi vil registrere personopplysningene i Norges Idrettsforbund sin sentrale brukerdatabase. Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til noen andre. 


4 – Rettigheter
De som er registrert i Nettsiden har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige blir rettet, slettet eller supplert.
Alle registrerte medlemer har anledning til å endre eller fjerne sine personopplysninger, enten ved logge seg inn på Nettsiden eller ved å melde fra til svømmeklubben. 

5 - Gjeldende lov
Retningslinjene reguleres av og fortolkes i samsvar med Norsk lov.

 

Utskrift