Håndtering av artikler

Fra Joomla! Kontrollpanel velg Artikler.

Her får du oversikt over alle artiklene på Joomla! siden din.

For å opprette en ny artikkel trykk på Ny fra menyen oppe til høyre. Skriv inn ønsket innhold og trykk på Lagre og lukk.

Den nye artikkelen er nå lagret. For å redigere artikkelen, trykk på dens navn.

Legg merke til kolonnene Status og Utvalgt. Status bestemmer om artikkelen skal være publisert eller ikke. Dersom status er avpublisert er det ikke mulig å lese artikkelen for gjester på hjemmesiden. Dersom artikkelen er markert som Utvalgt vil den være publisert på forsiden på hjemmesiden.

Print Email