Innhold

Oversikt over RegPort

 Fra Joomla! kontrollpanel gå til Komponenter --> Regport (--> Kontrollpanel).

Du blir da tatt videre til RegPort Kontrollpanel. Herfra har du tilgang til all funksjonalitet for å administrere registreringsportalen.

Kategorier og sesonger

For å holde orden på innholdet i registreringsportalen kategoriserer vi både ved hjelp av Kategorier og Sesonger. En Kategori kan f.eks. være "Konkurranseavdelingen", "Stevner", "Sosiale arrangement", osv. En Sesong vil derimot være tidsavgrenset - typisk "Høst 2014". Trykk på Sesonger for å opprette en ny sesong. 

 

Aktiviteter

En Aktivitet er betegnelsen på alt et medlem kan registrere seg til. Eksempler på en aktivitet kan være A-gjengen (for å registrere seg som medlem i A-gjengen), Klubb cup (et stevne), osv. Trykk på Aktiviteter for å se oversikten over alle aktivitetene.

Merk - du kan filtrere og sortere alt innholdet ved hjelp av rullegardinmenyene til høyre i skjermen. I skjermbildet over har vi valgt alle aktivitetene under kategorien Konkurranseavdeling. Du kan også søke blant aktivitetene ved å skrive inn søkeord i tekst-feltet til venstre på skjermen. Du kan videre sortere innholdet ved å trykke på kolonnenavnene.

 

For å opprette en ny aktivitet, trykk på Ny

Beskrivelse av felt:

  • Forside: Spesifiserer om aktiviteten skal vises på forsiden under Min Side. Bør ikke brukes for mer enn ca 5 aktiviteter.
  • Dugnad: Spesifiserer om dugnadspoeng er påkrevd for registrering til denne aktivitet.
  • Publisert: Aktivitet er bare tilgjengelig for påmelding dersom aktiviteten er publisert.
  • Sesong: Hvilken sesong aktiviteten tilhører.
  • Kategori: Hvilken kategori aktiviten tilhører.
  • Start og slutt dato: Dato for når aktiviten gjelder. Bare til informasjon for medlemmer. Ingen teknisk funksjon.
  • Pris: Kostnad for å registrere seg. Dersom > 0 vil bruker bli videresendt til PayPal for betaling.
  • Description: Ekstra informasjon for aktiviteten.

Legg inn detaljer, og trykk Large og lukk.

En liste over alle medlemmer er tilgjengelig fra Medlemmer.

På samme måte kan du se alle registreringer fra Registreringer.

Dugnadshåndtering

Registreringsportalen støtter også administrasjon av dugnad. Dette gjøres ved at administrator legger til dugnadsprosjekter og dugnadsoppgaver. Et medlem kan så registrere seg til ulike dugnadsoppgaver. Merk at et prosjekt er en overordnet enhet som har flere oppgaver. Et eksempel kan f.eks være prosjektet med navn Klubbstevne har oppgavene Bake kake, Tidtaker, og Speaker.

Naviger til Prosjekter i menyen øverst. Da vil du se en oversikt over alle dugnadsprosjektene som er lagret i databasen. Husk at du kan filtrere listen ved hjelp av rullegardinmenyene og søkefeltet.

For å opprette et nytt dugnadsprosjekt, trykk på Ny øverst til høyre. Du vil da få opp et formular som du kan fylle ut. Husk å velg passende kategori og riktig sesong.

Trykk Lagre og lukk, og du kommer tilbake til oversikten over alle prosjektene. Legg merke til at prosjektet du nettopp laget er synlig fra oversikten.

Navigerer deg deretter videre til Dugnadsoppgaver i menyen øverst. På samme måte som for prosjekter ser du her en oversikt over all dugnadsoppgavene. Husk at hver oppgave er en del av et større prosjekt.

Opprett en ny oppgave ved å trykke på Ny øverst til høyre. Her er det viktig å velge riktig prosjekt. Merk her feltet med navn Verdi og Request number som henholdsvis referer til hvor mange dugnadspoeng oppgaven gir og hvor mange medlem som kan registrere seg til akkurat denne oppgaven. Du trenger f.eks bare 5 kaker til prosjektet klubbstevnet.

Trykk på Lagre og lukk for å lagre dugnadsoppgaven. Dersom du valgte Forside vil oppgaven være synlig på forsiden av "Min side" til medlemmene.

Når et medlem har registrert seg til en oppgave vil denne være synlig fra Registrert dugnad.

Herfra kan du eksportere alle dugnadsoppføring til en Excel fil ved å trykke på Export øverst til høyre.

Utsending av SMS og E-post

Informasjonsdistribusjon via SMS og E-post er tilgjengelig fra menypunktene SMS og E-post øverst på siden. Her kan du velge kategori, sesong, aktivitet, osv for å sende SMS/E-post bare til et utvalg medlemmer.

Print Email